En relació al compliment de la protecció de dades:

Les vostres dades personals s’incorporaran en els fitxers de PartisanoWear S.L. únicament per a la finalitat de facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal, podreu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a info@partisano.cat