Avís legal

Actualitzat el 04/06/2018 a les 07.38 Versió: 1
El present avís legal (en endavant, l'"avís legal") regula l'ús del servei de comerç electrònic (en endavant, "comerç electrònic") de PARTISANO.CAT, amb domicili social a Can Pellicer, s/n 17150 Sant Gregori, B-17839911.


Legislació
Amb caràcter general les relacions entre PARTISANO.CAT amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en el comerç electrònic, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyola.
Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i se sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Girona per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.


Contingut i ús
L'usuari queda informat, i accepta, que l'accés al present comerç electrònic no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb PARTISANO.CAT.
El titular del comerç electrònic no s'identifica amb les opinions bolcades en el mateix pels seus col·laboradors. L'empresa es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu comerç electrònic, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.


Propietat intel·lectual i industrial
Els drets de propietat intel·lectual del contingut del comerç electrònic, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de PARTISANO.CAT i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts del seu comerç electrònic ni encara que se citin les fonts, excepte consentiment per escrit de PARTISANO.CAT. Tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en el comerç electrònic de l'empresa són propietat dels seus propietaris i estan protegits per llei.


Enllaços (links)
La presència d'enllaços (links) en el comerç electrònic de PARTISANO.CAT tenen la finalitat merament informativa i en cap cas suposen suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests.